Over ons

Gezondheid en welzijnsblog

Ik ben begonnen met bloggen toen ik net als verpleegkundige te werk ging. Mijn naam Fatima 34 jaar en alweer een paar jaar actief met het onderwerp gezondheidszorg. Oorspronkelijk had ik een ander vakgebied gekozen, maar ik realiseerde mij dat ik graag met en voor anderen werk. Wat het werk binnen de gezondheid en welzijn zo belangrijk maakt is de zorg voor anderen. Als verpleegkundige heb ik elke dag te maken met veel verschillende situaties, maar de persoonlijke aandacht blijft hierbij het allerbelangrijkste. Op mijn blog lees je de laatste tips rondom de gezondheid en welzijn. Zo blijft je langer fit en kun je ook anderen helpen hun welzijnsniveau te handhaven.

Zoeken

Recente artikelen

Archief

Gezondheid en welzijnsblog

Een uitvaart regelen

by Jenny Gardner

Onder uitvaart kunnen we eigenlijk alles verstaan wat volgt na het overlijden van iemand tot en met het effectieve definitieve afscheid in de vorm van de begrafenis of crematie. Een periode waarin enerzijds tal van emoties opwellen bij de nabestaanden maar anderzijds ook een periode waarin veel beslissingen genomen moeten worden en waarin keuzes moeten worden gemaakt. Het hoeft niet gezegd te worden dat emoties vaak de overhand nemen en dat het voor veel mensen bijzonder zwaar valt. Uitvaartcentra als Uitvaartverzorging J AE de Boer bieden de nabestaanden zowel op organisatorisch als op emotioneel vlak ondersteuning.

Laatste groet
Traditioneel kunnen familie, vrienden en kennissen nog een laatste groet brengen aan de overledene. Niet alleen kan dit als een eerbetoon aan de overledene gezien worden, het is ook voor diegenen die achterblijven een stap in het rouwproces.
Doorheen de jaren zien we hierin een duidelijke evolutie. Enkele tientallen jaren geleden werd zo goed als iedereen thuis opgebaard, een kamer in het huis werd dan ingericht als rouwkamer waar iedereen een laatste groet kon komen brengen. Vandaag de dag is dit nog eerder zeldzaam en wordt de overledene veelal opgebaard in een rouwkamer van het uitvaartcentrum.

Het afscheid
Vaak maken mensen reeds voor het overlijden hun wensen aangaande hun afscheid kenbaar aan de naaste omgeving. Zo kan er gekozen worden voor een begrafenis of crematie, kan de dienst kerkelijk of burgerlijk gehouden worden en kan er geopteerd worden voor een afscheid in intieme kring of voor iedereen die dit wenst. Indien dit niet is aangegeven door de overledene, zijn het de naasten die hierin de keuzes maken.
Deze dag wordt meestal als de moeilijkste ervaren omdat het besef van het definitieve afscheid doordringt. Waar de voorbije dagen nog in het teken stonden van het regelen, valt dit nu allemaal weg en is er nog enkel het afscheid dat rest.
Hierna zijn er enkel nog de herinneringen en de aandenkens aan de overledene en kan het effectieve verwerkingsproces beginnen.

Uitvaartcentra
Deze centra stellen zich ten dienste van de nabestaanden van een overledene en proberen tijdens de volledige uitvaart een helpende hand te bieden. Zij zorgen ervoor dat de laatste wensen van de overledene ingewilligd worden, regelen praktische zaken aangaande het overlijden en helpen en informeren de nabestaanden in hun keuzes die ze moeten maken. Vanaf het moment van het overlijden tot en met het laatste afscheid staan zij ten dienste van de naaste omgeving en bieden zij die mensen steun, troost en een helpende hand. Hun rol moet vooral als ondersteunend en adviserend gezien worden, het is en blijft steeds de naaste omgeving die de uiteindelijke beslissingen neemt.

Delen