Over ons

Gezondheid en welzijnsblog

Ik ben begonnen met bloggen toen ik net als verpleegkundige te werk ging. Mijn naam Fatima 34 jaar en alweer een paar jaar actief met het onderwerp gezondheidszorg. Oorspronkelijk had ik een ander vakgebied gekozen, maar ik realiseerde mij dat ik graag met en voor anderen werk. Wat het werk binnen de gezondheid en welzijn zo belangrijk maakt is de zorg voor anderen. Als verpleegkundige heb ik elke dag te maken met veel verschillende situaties, maar de persoonlijke aandacht blijft hierbij het allerbelangrijkste. Op mijn blog lees je de laatste tips rondom de gezondheid en welzijn. Zo blijft je langer fit en kun je ook anderen helpen hun welzijnsniveau te handhaven.

Zoeken

Recente artikelen

Archief

Gezondheid en welzijnsblog

Logopedie voor verstandelijk gehandicapten

by Jenny Gardner

Het lijkt wel of bij mensen de taalachterstand de laatste jaren toeneemt. Het is voor deze personen met een taalachterstand een goede zaak dat er tegenwoordig veel aandacht aan wordt besteed. Een logopedist houdt zich hiermee bezig. Hij/zij zal zich bezighouden met de communicatiestoornissen die op de mond betrekking hebben. Hij/zij probeert door trainingen en adviezen de persoon met een taalachterstand beter te laten communiceren. Bij een training wordt gewerkt aan het gebruik van de stem, de uitspraak en de taal. De communicatieproblemen die een persoon heeft, zouden ook veroorzaakt kunnen worden door de manier van het ademhalen, slikken, eten en drinken. Het kan allemaal met elkaar in verbinding staan. De logopedist zal al deze facetten bekijken en indien nodig behandelen. 


Plan

Er zal voor een training een behandelingsplan worden opgesteld. Dat zal ook met de begeleiders worden besproken. Het wegwerken van een taalachterstand is vaak bij jonge kinderen van toepassing. Ook verstandelijk gehandicapten moeten vaak geholpen worden. Logopedie voor verstandelijk gehandicapten komt vaak voor. Een behandelingsplan opstellen voor logopedie voor verstandelijk gehandicapten is ingrijpender dan voor gewone personen met een taalachterstand. Bij personen met een verstandelijke handicap zal eerst het vertrouwen van de persoon moeten worden gewonnen.  Er moet voor het opstellen van een behandelingsplan worden gekeken of de persoon goed kan horen. Misschien is een gehoorapparaat nodig? Kan de persoon met de taalachterstand de mensen goed begrijpen? Maakt de te behandelen persoon contact met anderen? Dat zijn enkele vragen die in een behandelingsplan aan bod moeten komen.


Logopedie voor verstandelijk gehandicapten

Logopedie voor verstandelijk gehandicapten is extra moeilijk. Een logopedist heeft het extra moeilijk om met een verstandelijk gehandicapte te kunnen communiceren. Er moet eerst met de verstandelijk gehandicapte een vertrouwensband worden opgebouwd. Het moet zo ver komen dat een verstandelijk gehandicapte blij is als de logopedist gezien wordt. Is de vertrouwensband goed dan zal er gemakkelijker contact kunnen worden gemaakt. Wanneer de logopedist gaat onderzoeken wat het spraakprobleem is, komt vaak het ademen naar voren. Daarom moet een logopedist zo vroeg mogelijk met de spraaklessen, vooral bij een verstandelijk gehandicapte, beginnen. Het helpen van een verstandelijk gehandicapte is een vak apart. Logopedie aan een verstandelijk gehandicapte is een bijzonder zwaar, maar wel dankbaar beroep. Omdat er meerder gradaties zijn bij verstandelijk gehandicapten zal een logopedist niet altijd kunnen helpen. Hij/zij kan helpen, maar dan zal de verstandelijk gehandicapte minimaal aanspreekbaar moeten zijn. Is dat niet het geval dan kan een logopedist er niets gaan doen. Het is hard maar wel de realiteit. Logopedie is een mooi en dankbaar beroep. Wanneer je een kind weer goed leert spreken, is de dankbaarheid groot. Als logopedist moet je zeer veel geduld hebben.

Kijk voor een deskundige logopedist op LeekerweideGroep.

Delen